Privacy Policy

Als u gebruik maakt van onze website, dan laat u persoonsgegevens achter. In deze Privacy Policy wordt omschreven hoe en voor welke doeleinden uw persoonsgegevens verwerkt worden door Valk Tweewielersport, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor u relevant kunnen zijn.

Valk Tweewielersport gebruikt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige, rechtmatige en verantwoorde wijze, in lijn met de toepasselijke nationale en Europese privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

• wij de verzameling van gegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden

• wij goede beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen (zo slaan we u gegevens alleen op in beveiligde databases) en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht gegevens verwerken

• wij al uw rechten respecteren om uw gegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Valk Tweewielersport verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden. Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

• Afhandelen van een bestelling – om ons in staat te stellen het contract dat wij met u hebben afgesloten na te komen

• Uitvoeren van reparaties (servicepunten) - voor een reparatie en/of onderhoud van uw aankoop

• Voor communicatie-, marketing- en personalisatiedoeleinden - voor het leveren van de klantenservice, het bieden van (eventueel gepersonaliseerde) aanbiedingen en/of om informatie over onze activiteiten te verstrekken

• Voor fraudepreventie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen - voor identificatie, het weerleggen van fraude en het uitvoeren van controles om de veiligheid binnen het bedrijf te waarborgen en om aan wetgeving en regulering te voldoen

Afhandelen van een bestelling

Als u bij ons een bestelling doet, dan hebben wij uiteraard gegevens van u nodig om uw bestelling te bezorgen en u op de hoogte te houden over de bestelling. Om die reden vragen wij van u uw NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Zonder deze gegevens kan geen bestelling gedaan worden en kunnen wij onze diensten niet leveren. Kiest u ervoor om via overboeking te betalen, dan worden uw betaalgegevens in onze administratie opgeslagen zodat wij uw betaling aan uw bestelling kunnen koppelen. Bij het elektronisch betalen versturen wij uw gegevens naar onze payment provider. Zij dragen zorg voor de verwerking van de betaling (wij krijgen uw betaalgegevens niet te zien). Tenslotte kunnen wij uw betaalgegevens vragen indien u geld van ons terugkrijgt. Voor het afhandelen van bestellingen kunnen wij ook uw gegevens aan derden verstrekken, voor zover dat nodig is om uw bestelling te bezorgen. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld uw NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres aan onze bezorgdiensten. Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om de met u afgesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Uitvoeren van reparaties (servicepunten)

Mocht er iets mis zijn met het product dat u bij ons hebt gekocht, dan kan het zijn dat wij derden inschakelen voor de reparatie (bijvoorbeeld onze servicepunten of de leverancier van het product). Deze partijen kunnen daardoor ook uw gegevens ontvangen, voor zover deze nodig zijn om de reparatie te kunnen uitvoeren. Voor dit doeleind verwerken wij uw gegevens om de met u afgesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Verbetering van onze service

Wij verbeteren onze service door klantgedrag te monitoren (bijvoorbeeld door de bezoeken aan onze site te registreren met alle activiteiten die daarbinnen plaatsvinden, zoals het klikken op links en het bekijken van productpagina’s). Ook kan u er voor kiezen om een review te schrijven om andere klanten te helpen en eventueel uw naam zichtbaar te maken. Voor deze doeleinden verwerken wij uw gegevens voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om onze service te kunnen verbeteren of als u hiermee hebt ingestemd. Voor het uitvoeren van dergelijke activiteiten kunnen we derde partijen inschakelen, nadat is vastgesteld dat deze derde partijen zich aan onze privacyregels houden.

Communicatie-, marketing- en personalisatiedoeleinden

Klantenservice

Om ervoor te zorgen dat wij u snel van dienst zijn als u contact opneemt met onze klantenservice, maken we gebruik van uw persoonsgegevens. In ons klantenservice-systeem kunnen we aantekeningen bewaren en de chat- en telefoongesprekken registreren om u van dienst te zijn en om onze service te analyseren en te verbeteren. Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om onze service te kunnen verbeteren. Voor onze klantenservicedienst maken we tevens gebruik van systemen van derden en ook van deze derden eisen wij dat zij zorgvuldig omgaan met uw gegevens en dat zij goede beveiligingsmaatregelen treffen om uw gegevens te beschermen.

Contactformulier

Wij bieden de mogelijkheid om vragen te stellen door middel van een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Zonder deze gegevens kunnen wij uw vraag niet beantwoorden. Deze gegevens worden bewaard voor zolang nodig is voor de beantwoording en afhandeling van uw vragen. Bij het invullen van het contactformulier geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens.

Promotionele doeleinden

Van tijd tot tijd kunt u bij ons meedoen aan leuke winacties en promotiecampagnes. Als u meedoet, dan hebben we uw naam, adres en e-mailadres nodig. Zonder deze gegevens kunnen we namelijk niet de actie uitvoeren en de prijswinnaar bekend maken. Daarnaast analyseren we aan de hand van deze gegevens ook onze acties. Bij het deelnemen aan een van onze acties of campagnes, geeft u toestemming tot het verwerken van uw gegevens. Onze analytische doeleinden zijn gebaseerd op het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onze acties en campagnes te verbeteren.

Fraudepreventie en wettelijke verplichtingen

Soms is het nodig om klantgegevens te gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Dit doen wij op basis van het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onze activiteiten te beschermen. Daarnaast kunnen wij uw gegevens overhandigen aan overheidsinstanties (zoals de politie) wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigde belangen.

Wij verzamelen de volgende gegevens van u

• Persoonsgegevens die u bij het aanmaken van een account hebt ingevoerd en/of andere gegevens die u hebt ingevoerd of verstrekt bij het gebruiken van Valk Tweewielersport (naam, adres, woonplaats, email adres, telefoonnummer, andere persoonsgegevens mits deze door u zelf zijn toegevoegd)

• Gegevens naar aanleiding van uw aankoop van een product (datum en naam van gekocht product of dienst, bestellingstatus, bestelling hoeveelheid, bestellingsbedrag)

• Gegevens die u heeft ingevoerd om te betalen voor uw bestelling (betalingsgegevens, rekeningnummer, klantnummer)

• Uw surf-, zoek-, en koopgedrag op Valk Tweewielersport.nl (IP-adres, cookies, surf en klikgedrag)

• Persoonsgegevens die u overhandigt als onderdeel van correspondentie, feedback, hulp (Q&A) en geschilbeslechting (naam en overige persoonsgegevens die u zelf invoert)

Aan wie verstrekt Valk Tweewielersport uw persoonsgegevens?

Valk Tweewielersport verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Valk Tweewielersport verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan derden die uw bestelling bezorgen of politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang van Valk Tweewielersport.

Hoe lang bewaart Valk Tweewielersport uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij uw gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze ook weer intrekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming alleen mogelijk is voor persoonsgegevens waarvoor u daadwerkelijk toestemming heeft gegeven en dat intrekking geen terugwerkende kracht heeft. Uw toestemming intrekken kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de opt-out optie onderaan onze mails of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Contact met Valk Tweewielersport

Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Copyright © 2023 Valk Tweewielersport | Alle rechten voorbehouden